Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Административно Право

  Адвокатска Кантора Ненчо Рангелов > Административно Право
  административно право
  Защита по Административни дела (кликни за повече информация)

  Административно право – Адвокатска кантора „Ненчо Рангелов“ разполага с богат професионален опит относно процесуално представителство и защита на клиента пред административни органи и пред административните съдилища в Република България при обжалване на административни актове по административен и/или съдебен ред. Защитата се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред висшестоящ административен орган или пред съда. По административен ред може да се оспорва незаконосъобразността и целесъобразността на издадения административен акт. По съдебен ред се оспорва само незаконосъобразността на административния акт. Сроковете за подаване на жалба срещу незаконосъобразен административен акт са преклузивни  и пропускането им води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка административните актове се оспорват в 14-дневен срок от съобщаването им. При мълчалив отказ – срокът е едномесечен от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато порокът е нищожност, оспорването е без ограничение във времето. Със споразумение между страните може да се замести или обезсили административен акт, съответно пред административния орган или пред съда.

  Осъществяваме процесуално представителство пред Върховен административен съд, където през периода 2014 – 2017 год. имаме успешно разгледани близо 200 административни дела.

   

  Осъществяваме процесуално представителство пред Върховен административен съд, където през периода 2014 – 2017 год. имаме успешно разгледани близо 200 административни дела.

  Защита по Административно-наказателни дела (кликни за повече информация)

  Административно право – Адвокатска кантора „Ненчо Рангелов“ съдейства на клиента за написване и подаване на мотивирано възражение в законоустановения 3-дневен срок срещу съставен акт за установяване на административно нарушение от служители на различни институции като МВР, КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, РЗИ, НЗОК, общински и държавни органи и други.

  Съдействаме за подготовка и обжалване пред съд на наказателни постановления с наложени глоби и имуществени санкции или наложени административни мерки от различни институции като МВР, КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, РЗИ, НЗОК, общински и държавни органи и други. Срокът за подаване на жалба срещу наказателното постановление е преклузивен  и пропускането му води до погасяване на правото на жалба. В тази връзка наказателното постановление се оспорва в 7-дневен срок от съобщаването му.

  Осъществяваме процесуално представителство и защита пред съда чрез обжалване на наказателните постановления.

  Осъществяваме процесуално представителство и защита пред съда чрез обжалване на наказателните постановления.