Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Гражданско Право

  Процесуално представителство по гражданско право и защита по всички видове граждански  и изпълнителни дела пред всички съдебни инстанции.


   

  Ние оказваме правно съдействие както на кредитори, така и на длъжници при граждански и изпълнителни дела, образувани от банки, финансови кредитни институции, монополни компании и дружества като мобилни и телефонни компании, Топлофикация, ВиК, Електроснабдяване. Обжалване действията и актовете на ЧСИ и ДСИ.

  Адвокатска кантора „РАНГЕЛОВ“ предлага консултации, изготвяне на документи,  процесуално представителство и защита на клиента пред съд при:

  • Искове за търсене на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, процесуално представителство и защита на пострадали при ПТП /катастрофи/ пред съда и пред застрахователя.
  • Искове за поставяне под пълно и ограничено запрещение; искове за промяна на лични и фамилни имена;
  • Искове по Закона за защита от домашно насилие;
  • Искове по закона за закрила на детето;
  • Искове и процедури по Закон за защита на потребителите;
  • Искове и процедури по Закона за защита на конкуренцията;
  • Искове и процедури по Закона за обществените поръчки;
  • Искове и процедури по Закона за горите;
  • Процесуално представителство пред съдебните органи, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията и други държавни и общински органи.

  Подготвя искове за търсене на наказателна и имуществена отговорност на медицински лица – лекари, фелдшери, сестри, както и на имуществена отговорност на лечебните заведения за допуснати лекарски и медицински грешки или за проявена небрежност.

  Подготвя искове за търсене на наказателна, административна и имуществена отговорност на частни съдебни изпълнители, нотариуси и адвокати за допуснати от тях професионални грешки, проявена небрежност или престъпления, въз основа на които са причинили вреди на клиента.

  Адвокатска кантора „РАНГЕЛОВ“ съдейства на граждани:

  • претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните и общински органи и длъжностни лица, като подготвя искове за вреди по ЗОДОВ;
  • задържани под стража като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
  • с обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
  • в случаи на осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание е отменено;
  • при прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
  • при прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
  •  в изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
  • в случаи на неправомерно използване на специални разузнавателни средства.

  Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на изискуемост на вземанията за вреди по искове по ЗОДОВ.