Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Договорно право

  Адвокатска кантора „Ненчо Рангелов“ предоставя гражданско правна консултация, свързана с договор за покупко продажба на имот, МПС и други както и по проблеми, свързани със закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и гражданското законодателство, както следва:

  автоматично подновяване на договор
  анекс за прекратяване на договор
  анекс за прекратяване на договор по взаимно съгласие
  анекс за прекратяване на договор за наем
  анекс за прекратяване на договор за наем по взаимно съгласие
  анекс към договор за наем
  бизнес преговори
  водене на преговори
  възражение за неизпълнен договор
  граждански договор за услуга
  продажба на дарен имот
  дарение на имот на наследници
  дарение на недвижим имот
  делба на имот
  договор в полза на трето лице
  договор за аренда
  договор за аренда на земеделска земя
  договор за гледане и издръжка
  договор за дарение
  договор за дарение на недвижим имот
  договор за делба
  договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот
  договор за доставка
  договор за доставка на стоки
  договор за заем за послужване
  договор за издръжка и гледане
  договор за лизинг
  договор за мпс
  договор за наем
  договор за наем на апартамент
  договор за наем на жилище
  договор за наем на земеделска земя
  договор за наем на магазин
  договор за наем на мпс
  договор за наем на недвижим имот
  договор за наем на недвижим имот между фирми
  договор за наем на офис
  договор за наем на помещение
  договор за отстъпено право на строеж
  договор за покупко продажба
  договор за покупко продажба на автомобил
  договор за покупко продажба на движима вещ
  договор за покупко продажба на имот
  договор за покупко продажба на мпс
  договор за покупко продажба на недвижим имот
  договор за представителство
  договор за продажба
  договор за продажба на автомобил
  договор за продажба на движими вещи
  договор за продажба на мпс
  договор за продажба на недвижим имот
  договор за строителство срещу обезщетение
  договор за търговска продажба
  договор за управление
  договор за управление и контрол
  договор за управление на еоод
  договор за управление на имот
  договор за управление на оод
  договор за услуга
  договор за учредяване право на строеж
  договор за финансов лизинг
  договор за цесия
  договор заем за послужване
  дружество по ззд
  едностранно прекратяване на договор
  гражданска измама
  разваляне на дарение
  разваляне на дарение на недвижим имот
  неизпълнение на договор
  неустойка по договор
  неустойка при прекратяване на договор
  нищожност на договор
  нищожност на договор за покупко продажба
  нищожност на нотариален акт
  оспорване на нотариален акт
  оспорване на покупко продажба на имот
  отмяна на нотариален акт
  писмено предизвестие за прекратяване на договор
  покупко продажба на имот
  покупко продажба на недвижим имот срещу гледане
  право на строеж
  право на строеж давност
  право на строеж срещу обезщетение
  преговори при сделки
  предварителен договор
  предварителен договор за имот
  предварителен договор за покупко продажба
  предварителен договор за покупко продажба на имот
  предварителен договор за покупко продажба на мпс
  предварителен договор за покупко продажба на недвижим имот в строеж
  предварителен договор за продажба на имот
  предварителен договор за учредяване право на строеж
  преддоговорна отговорност
  предизвестие за прекратяване на договор
  предизвестие за прекратяване на договор за наем
  предизвестие за прекратяване на договор за услуга
  предсрочно прекратяване на договор
  прекратяване на граждански договор
  прекратяване на договор
  прекратяване на договор за аренда
  прекратяване на договор за аренда с едностранно предизвестие
  прекратяване на договор за наем
  прекратяване на договор за наем от наемателя
  прекратяване на договор за наем по взаимно съгласие
  прекратяване на договор за управление
  прекратяване на договор за управление и контрол
  прекратяване на договор за услуга
  прекратяване на договор по взаимно съгласие
  прекратяване на договор с агенция за недвижими имоти
  прехвърляне на имот
  прехвърляне на имот между съпрузи
  прехвърляне на имот срещу гледане
  прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка
  прехвърляне на имот срещу дълг
  прехвърляне на имот чрез завещание
  прихващане на вземания и задължения
  прихващане на задължения
  проверка на нотариален акт
  проверка на пълномощно
  проверка на търговска марка
  продажба на бизнес
  пълномощно за покупка на имот
  пълномощно за покупка на мпс
  пълномощно за прехвърляне на мпс
  пълномощно за продажба на недвижим имот
  пълномощно за разпореждане с наследство
  пълномощно за разпореждане с недвижим имот
  пълномощно за управление на недвижим имот
  разваляне на покупко продажба
  разваляне на аренден договор
  разваляне на дарение на имот
  разваляне на дарение от наследници
  разваляне на договор
  разваляне на договор за аренда от собственик
  разваляне на договор за аренда от съсобственик
  разваляне на договор за аренда по съдебен ред
  разваляне на договор за дарение
  разваляне на договор за издръжка и гледане
  разваляне на договор за наем
  разваляне на договор за покупко продажба
  разваляне на договор за покупко продажба на имот
  разваляне на договор за покупко продажба на мпс
  разваляне на договори
  разваляне на нотариален акт по съдебен ред
  разваляне на предварителен договор
  разваляне на сделка с недвижим имот
  ред за погасяване на задължения по ззд
  сдружение на собствениците за саниране
  спедиционен договор
  споразумение
  споразумение за прекратяване на договор
  споразумение за прекратяване на договор за наем
  споразумение за прекратяване на договор за наем по взаимно съгласие
  споразумение за прекратяване на договор по взаимно съгласие
  споразумение за прихващане
  уведомително писмо за задължения
  уведомително писмо за прекратяване на договор
  уведомление за прекратяване на договор
  уведомление за прекратяване на договор за наем
  уведомление за прекратяване на договор за услуга
  учредяване право на строеж
  формуляр за нотариална покана

   

  За консултация с адвокат свържете се с нас чрез формуляра или си запишете час по телефона.