Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Авторски права

  Адвокатска кантора „ Ненчо Рангелов“  съдейства при защита на авторски права, водене на преговори и при сключване на договори, уреждащи отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

  Защита на авторски права 

  • Защита на авторите в случаи на нарушаване на авторските им права.
  • Процесуално представителство и защита на автора пред съда, прокуратура и други компетентни органи за обезщетение на вредите от нарушението, за установяване факта на нарушението;
  • За преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която ще съставлява неправомерно използване;
  • За изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по глава единадесета „а“, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
  • За изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
  • За предаване на вещите, предмет на нарушението по т. 3;
  • За разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие.