Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Семейно право и развод

  Развод

  Според Семейния кодекс всеки от съпрузите може да иска развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Това означава да се посочат подробни основания за развода – конкретни обективни и субективни причини, които са довели брачните отношения между съпрузите до дълбоко и непоправимо разстройство, което е непреодолимо и на практика бракът е изчерпан от съдържание.

  В едно бракоразводно дело съпрузите могат да предявят или Брачен иск за развод по взаимно съгласие или Брачен иск за развод по исков ред. Брачният иск за развод поради разстройство на брака може да се съедини с иск на доказване чия е вината за разстройство на брака. В брачното дело могат да се предявят и искове за издръжка на деца, за издръжка на съпруга, за промяна на фамилно име, за режим на лични отношения с децата, за упражняване на родителски права, за предоставяне ползването на семейното жилище.


  Кантора „НЕНЧО РАНГЕЛОВ“ предлага процесуално представителство по дела за:

  • Развод по взаимно съгласие / развод по исков ред
  • Собственост след развод
  • След развод – по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
  • Определяне на издръжка на деца и съпруга
  • Родителски права 
  • Лични отношения – между родители и деца
  • Извеждане на дете извън границите на Република България
  • Ограничаване и лишаване от родителски права
  • Оспорване на бащинство – припознаване
  • Установяване на произход от бащата
  • Пълно и непълно осиновяване
  • Изготвяне на предбрачни и брачни договори

  Още не сте напълно сигурни какво включва едно бракоразводно дело? – Научете за разликите, когато едно бракоразводно дело е по взаимно съгласие или по исков ред, и какви са съдебните процеси свързани с тях.

  След развода съпругът може да възстанови фамилното си име преди този брак. Съпругата може да запази досегашното си фамилно име, но с изричното съгласие на мъжа.

  Отпадане на наследяването и на разпорежданията в случай на смърт. След развода бившите съпрузи престават да бъдат законни наследници един на друг и губят изгодите, произтичащи от разпорежданията в случай на смърт, направени преди това. Това обаче не се прилага, ако завещателят изрично е посочил, че завещателните разпореждания ще имат действие и след развода.

  ненчо рангелов