Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Фирмени договори

  Фирмени Договори

  Адвокатска кантора „ Ненчо Рангелов“ предлага абонаментно годишно текущо правно обслужване на юридически лица.

  Текущо правно обслужване на фирми включва :

  • Първоначален преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешно фирмени документи- образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния ред, както и тяхното последващо коригиране при промяна в законодателството.
   Съставяне и проверка на договори.
  • Осигуряване на адвокат при провеждане на преговори с контрагенти и клиенти.
   Изготвяне на писмени/устни становища по правни въпроси.
  • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване, уволнение, преназначаване на служители, за дисциплинарни производства.
  • Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Подготовка, завеждане на искове и процесуално представителство по дела за защита правата и интересите на фирмата, Образуване на заповедни производства по ГПК и на изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител за събиране на вземания, като в тези случаи съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г) се дължат допълнителни възнаграждения на адвоката по съответната тарифа.
  • Изготвяне на писмени и нотариални покани за доброволно изпълнение на задълженията по сключени договори с контрагенти.
  • Изготвяне на документи за промени в статуса на фирмата в Търговския регистър.
  • Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи по сделки с недвижими имоти.
  • Проучване на условията за участие и подготовка на тръжни документи за обявени конкурси по реда на Закона за обществените поръчки.