Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица

  Адвокатска Кантора Ненчо Рангелов > Всички Статии  > Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица

  Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица

  СК урежда въпросите с управлението и разпореждането с имуществото на детето. Съгласно Чл. 130 от СК родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин. Доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, могат да се използват за задоволяване на потребности на семейството.

  Но с цел опазване на интересите и имуществото на детето законодателят е предвидил, че извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето. Въведена е специална процедура пред съда, чрез прилагането на документи, с които да се докаже, че тези сделки са в интерес на детето, за да се получи разрешението на съда.

  Изрично е въведено в СК, че дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни.

  По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши с разрешение на районния съд при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.

   the-seal-cherven-proba-222-