Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Author: Rangelov

  Адвокатска правна помощ за българи в Обединеното кралство относно защита на правата и интересите им в България

  След приемането на България в Европейския съюз, много българи пътуват и пребивават във Великобритания с цел образование, работа и трайно местоживеене. Някои от тях развиват собствен бизнес в Обединеното кралство, вкл. и в сътрудничество с България. Така се засилват връзките и обмена на хора, пари и стоки между нашите държави, но се създават и предпоставки за все повече правни въпроси, проблеми и дела с международен елемент. Наличието на много българи, пребиваващи в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия, както и фактът, че прибирането им в България за среща с адвокат изисква време, полети, финанси и сложни планове, ни провокира да предоставим достъпна...

  Continue reading

  ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ДЕФЕКТ НА СТОКА

  Отговорност на продавача за качеството на продаваните стоки По силата на чл. 105, ал. 1 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба. Под израза „съответствие на стоката с договора за продажба“ следва да се разбира, че потребителската стока трябва да: притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид; отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец; е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е...

  Continue reading

  Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица

  СК урежда въпросите с управлението и разпореждането с имуществото на детето. Съгласно Чл. 130 от СК родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин. Доходите от имуществото на детето, които не са необходими за негови нужди, могат да се използват за задоволяване на потребности на семейството. Но с цел опазване на интересите и имуществото на детето законодателят е предвидил, че извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес,...

  Continue reading

  Лесно ли е адвокатсвото?

  [caption id="attachment_3333" align="aligncenter" width="1024"] Добрият адвокат следи промените в закона[/caption] Истината за адвокатсвото       След 25 години общ юридически стаж, от които 25 години адвокатски, мога категорично да защитя твърдението си, че в България въобще не е лесно да се практикува професията на адвокат, но същевременно е много отговорно и престижно от общата маса на адвокатите да се изявиш и утвърдиш като добър и качествен адвокат- професионалист. В обществото ни до сега погрешно се бе наложило мнението, че да си адвокат е лесна работа- получаваш диплома в някой от по-малко престижните университети,  вписваш се като адвокат, отваряш кантора и започваш...

  Continue reading