Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  ВЕЩНО ПРАВО

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Вещното право е клон на гражданското право.  Главен обект са вещите и тяхната собственост: Домашни предмети и имущество Апартаменти и къщи Сгради и съоръжения Стоки и търговски пакети Предлагаме 26 години опит в изготвянето на документи, представителството и защита пред съд при спорове за правото на дадена собственост, делба на имущество и имоти. Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона "Повече инфо"[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-check-circle" font_weight="" text="Повече инфо" link="https://www.nenchorangelov.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/" hover_background_color="#e6c200"][vc_empty_space][vc_column_text]За бъдещи известия и промоции следвайте ни на нашата Facebook страница.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

  Continue reading

  НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

  наказателно право

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Наказателният кодекс в България определя кои обществено-опасни деяния са престъпления. Наказателното право посочва какви наказания се налагат за специфичните деяния и какви са правата на обвиняемите и подсъдимите, както и на пострадалите, засегнати от техните действия. Предлагаме насреща 27 години професионален опит, от които 2 като прокурор, при изготвянето на жалби, процесуално представителство и защита пред разследващи органи и пред съда. Занимаваме се с: Пострадали от ПТП /катастрофи/  Защита на обвиняем / подсъдим Защита на пострадали - граждански ищци и частни обвинители Защита на свидетели от угроза за наказателно преследване Защита по частен характер наказателни дела - обида, клевета, домашно насилие...

  Continue reading

  АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

  административно право

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Административно право - определя взаимоотношенията на гражданите с държавните и общински органи и служби, държавни институции, ведомства, МВР, КАТ и други. Ако имате проблем с дадено министерство или административен орган, свържете се с нас и ще Ви помогнем да защитите правата си. Предлагаме насреща 27 години професионален опит в изготвянето на документи, жалби, процесуално представителство и защита пред административните органи и пред съответния съд. Занимаваме се с: Обжалване на административни актове Процесуално представителство и защита пред съда Обжалване на актове, наказателни постановления, наложени глоби и имуществени санкции Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече...

  Continue reading

  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Интелектуалната собственост включва защитени: търговски марки патенти права върху промишлен дизайн търговски тайни художествени произведения музика и литература открития, изобретения думи, фрази, символи и дизайни Предлагаме насреща 27 години професионален опит в регистрацията на търговски марки и други обекти на интелектуална собственост . Предлагаме представителство и защита пред съд при нарушаване на правата Ви върху търговски марки, търговски наименования и други обекти на интелектуална собственост в България. Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-check-circle" font_weight="" text="Повече инфо" link="https://www.nenchorangelov.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/" hover_background_color="#e6c200"][vc_empty_space][vc_column_text]За бъдещи известия и промоции...

  Continue reading

  ТЪРГОВСКО И ФИРМЕНО ПРАВО

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Търговското право регулира правата и правните отношения на търговците и тяхната дейност. Предлагаме 26 години опит в следните категории - регистрация, промени, прекратяване и ликвидация на фирми : ЕТ ООД ЕООД АД Предлагаме представителство и защита при търговски спорове както и абонаментно правно обслужване на фирми. Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“[/vc_column_text][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-check-circle" font_weight="" text="Повече инфо" link="https://www.nenchorangelov.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/" hover_background_color="#e6c200"][vc_empty_space][vc_column_text]За бъдещи известия и промоции следвайте ни на нашата Facebook страница.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

  Continue reading

  ФИРМЕНИ ДОГОВОРИ

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Фирмени договори - възползвайте се от годишен абонамент за текущо правно обслужване на юридически лица като фирми, организации, дружества и др. Предлагаме 26 години опит в следните категории: Нови вътрешно фирмени документи Съставяне и проверка на договори Трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики Процесуално представителство по дела за защита правата и интересите на фирмата Документи по сделки с недвижими имоти Изберете представителство, защита и абонаментно правно обслужване на фирми. Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“[/vc_column_text][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome"...

  Continue reading

  АВТОРСКИ ПРАВА

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Авторски права - те са дял на правото свързан със създаването и разпространяването на произведения на изкуството, литературата и науката. Предлагаме 26 години опит в сферата на авторски права. Възползвайте се от следните услуги: защита пред съда водене на преговори сключване на договори Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“[/vc_column_text][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-check-circle" font_weight="" text="Повече инфо" link="https://www.nenchorangelov.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/" hover_background_color="#e6c200"][vc_empty_space][vc_column_text]За бъдещи известия и промоции следвайте ни на нашата Facebook страница.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

  Continue reading

  ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Облигационното право е част от гражданското право. То е правна форма на стоково-паричните отношения, на възмездна размяна на стоки, продукти, труд и услуги. Регулира имуществените отношения и някои неимуществени отношения на гражданите и юридическите лица, техните права, задължения, проблеми и отговорности, възникващи във връзка със стокооборота, които общо се определят като облигациони отношения. Основният закон, който урежда облигационните отношения е Закон за задълженията и договорите. Облигационното отношение се определя като правоотношение между две лица или две страни, по силата на което едната страна, наречена кредитор, има право да иска от другата страна, наречена длъжник, една престация, т.е. едно действие...

  Continue reading

  НАСЛЕДСТВО

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Наследство – правни норми, които уреждат правоотношенията, възникващи по повод смъртта на лице, по силата на които се разпределя имуществото на това лице. Предлагаме 26 години опит в изготвянето на документи, представителството и защита пред съда. Част от услугите, които предлагаме са: Приемане и отказ от наследство; Определяне на наследствения дял от имуществото на наследодателя; Изготвяне на завещание; Искове за възстановяване на запазена част от наследството; Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта. За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_empty_space][mkd_button size="" type="" target="_self" icon_pack="font_awesome" fa_icon="fa-check-circle" font_weight="" text="Повече инфо" link="https://www.nenchorangelov.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE/" hover_background_color="#e6c200"][vc_empty_space][vc_column_text]За...

  Continue reading

  ДОГОВОРНО ПРАВО

  договор

  [vc_row triangle_shape="no"][vc_column][vc_column_text]Договор и Договорно Право - тази сфера на правото се занимава със сключването, разваляне и прекратяване на всички видове договори, като някои от тях са следните: договор за дарение договор за наем договор за наем на недвижим имот договор за покупко продажба договор за покупко продажба на мпс договор за управление и контрол договор за услуга предварителен договор предварителен договор за покупко продажба на имот предизвестие за прекратяване на договор прекратяване на договор прехвърляне на имот споразумения / спогодба Кантора „ Ненчо Рангелов“ предлага консултиране и съдействие при: Изготвяне на договори и анекси Представителство при преговори Написване на договор – за покупко продажба, изработка,...

  Continue reading