Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  ТРУДОВО ПРАВО

  ТРУДОВО ПРАВО

  Трудово Право – урежда трудови правоотношения между работници и работодател чрез кодекс на труда.


  Предлагаме 27 години опит в сферата на Трудово Право. Адвокатска кантора „Ненчо Рангелов“ предоставя месечно текущо правно обслужване на работодатели.

  Трудово право – За да намерите отговор на Вашия въпрос – проверете в следния списък на предоставяните от нас услуги. За по-специфични случаи също предлагаме правна помощ. Свържете се с нас за консултация.  Ние:

  • Изготвяме трудов договор, прекратяване на трудов договор, предизвестие за напускане, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики;
  • Изготвяме заповеди за:
   – налагане на дисциплинарни наказания,
   уволнения,
   – изплащане на обезщетения,
   правилници за вътрешен трудов ред,
   – реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници/служители,
   – полагане на извънреден труд,
   – установяване на удължено/намалено работно време и други;
  • Изготвяме писмени становища по всички видове трудово-правни въпроси.
  • Предлагаме консултации на работодатели или работници/служители във връзка:
   – с трудови спорове,
   – искове срещу незаконно уволнение,
   възстановяване на работа,
   – заплащане на дължими обезщетения,
   – ползване на отпуск,
   неплатени възнаграждения;
  • Съдействаме при воденето на преговори между работодатели и работници/ служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
  • Предлагаме процесуално представителство и защита пред съд по всички видове трудово-правни спорове, като искове за:
  1. дължими трудови възнаграждения;
  2. реализиране на пълната имуществена отговорност по чл. 211 от КТ на работника или служителя по съдебен ред;
  3. защита на работника или служителя срещу недопускане до работа и временно отстраняване от работа;
  4. защита при трудова злополука и професионална болест;
  5. претенции по договорите за професионална квалификация;
  6. обявяване на трудовия договор за недействителен;
  7. оспорване законността на наложени дисциплинарни наказания по съдебен ред;
  8. оспорване законността на уволнението по съдебен ред;
  9. незаконно задържане на трудовата книжка и отказ за издаване или несвоевременно издаване на необходими документи или вписване на неверни данни в тях;
  10. реализиране на имуществената отговорност на отчетниците по съдебен ред;
  11. реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя по съдебен ред;
  12. съдебна защита на правата на представителите на работниците и служителите;
  13. трудовите спорове и правоприемството по отношение на работодателя – чл. 123 и чл. 123а от КТ.

   

  Консултирайте се с нас във връзка с Вашия проблем чрез формуляра в сайта.


  За повече информация и подробен списък с услугите, които предлагаме в тази сфера кликнете върху бутона „Повече инфо“

  Повече инфо

  За бъдещи известия и промоции следвайте ни на нашата Facebook страница.

  Category:

  Гражданско Право

  Previous Project
  Next Project